Mã vạch có làm giả được không

Nhiều người thắc mắc liệu mã vạch có làm giả được không và cách xem mã vạch như thế nào? Cùng tìm hiểu về Mã Vạch nhé

Trước tiên cùng tìm hiểu về định nghĩa mã vạch:

Mã vạch là Một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được sắp xếp theo một qui tắc mã hóa nhất định để thể hiện mã số dưới dạng máy quét có thể đọc được. Bên dưới mã vạch là dãy mã số tương ứng.

Mã vạch có làm giả được không?

Trả lời:

Mã vạch chỉ là chìa khóa dẫn đến kho dữ liệu tương ứng […] Read more